Krótka 6

aktualności

Badania Antropologiczne
2021.10.09
badania

Na prezentowanej wystawie “Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego sprzed dwóch tysięcy lat” wykorzystano wyniki badań antropologicznych uzyskanych z trzech największych cmentarzysk okrytych w Pruszczu Gdańskim: z cmentarzyska 10 (PG 10), z którego pozyskano pochówki ciałopalne i szkieletowe datowane na młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich (II w. p.n.e. – III w. n.e.); ze stanowiska 7 (PG 7), z którego opracowano tylko ludzkie szczątki z grobów inhumacyjnych, datowanego na okres wpływów rzymskich (I–IV w. n.e.); oraz z cmentarzyska 5 (PG 5), z którego pozyskano tylko materiały szkieletowe, datowane na okres wpływów rzymskich (III–IV/V w. n.e.). Badania antropologiczne były prowadzone przez prof. dr hab. Judytę Julię Gładykowską-Rzeczycką oraz dra Franciszka Rożnowskiego. Natomiast dodatkowe analizy zostały wykonane przez dr Aleksandrę Pudło z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku we współpracy z dr Robertem Dąbrowskim z Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.Na wyżej wymienionych stanowiskach badania wykopaliskowe, od 1967 roku, prowadził mgr Mirosław Pietrzak z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (kierownik badań archeologicznych), przy udziale m.in. Janusza Podgórskiego i Doroty Rudnickiej. Następnie do zespołu archeologów dołączyła mgr Małgorzata Tuszyńska (obecnie kierownik Działu Okresu Wpływów Rzymskich MAG) oraz mgr Ewa Adamska-Grzymała (adiunkt MAG).

Na wyżej wymienionych stanowiskach badania wykopaliskowe, od 1967 roku, prowadził mgr Mirosław Pietrzak z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (kierownik badań archeologicznych), przy udziale m.in. Janusza Podgórskiego i Doroty Rudnickiej. Następnie do zespołu archeologów dołączyła mgr Małgorzata Tuszyńska (obecnie kierownik Działu Okresu Wpływów Rzymskich MAG) oraz mgr Ewa Adamska-Grzymała (adiunkt MAG).

zobacz także

Dwór w Będzieszynie w całej okazałości!
2023.03.28

Pozostałości po cegielni, dawny park, a co z dworem? Przez wiele lat nie było wiadomo jak wygląda. Dziś prezentujemy w całej okazałości, z obu stron, pocztówkę prezentującą dwór w Będzieszynie. Według jej właściciela, Pana Adama, pasjonata historii z Pruszcza Gdańskiego, który...


Siła Raduni
2023.03.16

Energia odnawialna zaczyna zajmować należne jej miejsce w dyskusji na temat naszej przyszłości energetycznej. Temat nie jest jednak nowy, poruszany był już w roku 1929, w publikacji „Die Freie Stadt Danzig” Fritza Braun i Carla Lange. Artykuł poświęcony był elektrowniom wodny...


Otwarcie wystawy ,,Zaginione Podobozy” w Malborku
2023.03.08

Wczoraj w Muzeum Miasta Malborka wraz z Burmistrzem Miasta Malborka Marek Charzewski i Dyrektorem malborskiego muzeum Tomasz Agejczyk, otworzyliśmy naszą wystawę "Zaginione Podobozy Pruszcz Gdański – Rusocin." Podczas otwarcia okazało się, że choć dotyczy ona Pruszcza Gdańskiego i oko...