Krótka 6

aktualności

Badania Antropologiczne
2021.10.09
badania

Na prezentowanej wystawie “Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego sprzed dwóch tysięcy lat” wykorzystano wyniki badań antropologicznych uzyskanych z trzech największych cmentarzysk okrytych w Pruszczu Gdańskim: z cmentarzyska 10 (PG 10), z którego pozyskano pochówki ciałopalne i szkieletowe datowane na młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich (II w. p.n.e. – III w. n.e.); ze stanowiska 7 (PG 7), z którego opracowano tylko ludzkie szczątki z grobów inhumacyjnych, datowanego na okres wpływów rzymskich (I–IV w. n.e.); oraz z cmentarzyska 5 (PG 5), z którego pozyskano tylko materiały szkieletowe, datowane na okres wpływów rzymskich (III–IV/V w. n.e.). Badania antropologiczne były prowadzone przez prof. dr hab. Judytę Julię Gładykowską-Rzeczycką oraz dra Franciszka Rożnowskiego. Natomiast dodatkowe analizy zostały wykonane przez dr Aleksandrę Pudło z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku we współpracy z dr Robertem Dąbrowskim z Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.Na wyżej wymienionych stanowiskach badania wykopaliskowe, od 1967 roku, prowadził mgr Mirosław Pietrzak z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (kierownik badań archeologicznych), przy udziale m.in. Janusza Podgórskiego i Doroty Rudnickiej. Następnie do zespołu archeologów dołączyła mgr Małgorzata Tuszyńska (obecnie kierownik Działu Okresu Wpływów Rzymskich MAG) oraz mgr Ewa Adamska-Grzymała (adiunkt MAG).

Na wyżej wymienionych stanowiskach badania wykopaliskowe, od 1967 roku, prowadził mgr Mirosław Pietrzak z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (kierownik badań archeologicznych), przy udziale m.in. Janusza Podgórskiego i Doroty Rudnickiej. Następnie do zespołu archeologów dołączyła mgr Małgorzata Tuszyńska (obecnie kierownik Działu Okresu Wpływów Rzymskich MAG) oraz mgr Ewa Adamska-Grzymała (adiunkt MAG).

zobacz także

Wystawa “Zanim powstał SMS…” w UG
2023.11.23

JUŻ JEST! Na Wydziale Historycznym UG można oglądać wystawę "Zanim powstał SMS: bilet wizytowy i związany z nim obyczaj", czyli butikowo-lifestylowy projekt Dawny Pruszcz Dom Wiedemanna - Krótka 6 . Podczas otwarcia wystawy, w ramach cyklu "Piątek na Historycznym", krótki autorski wykła...


Odyseja z okiem
2023.11.23

O absurdach służby zdrowia trudno jeszcze cokolwiek napisać... Ale szkoda byłoby pozbawić Państwa pysznej historii, jaka przydarzyła się jednemu z pracowników pruszczańskich zakładów pracy, opisanej w "Dzienniku Bałtyckim" dokładnie 60 lat temu (wydanie: Niedziela 17 i poniedziałek...


Firma Johannes Schulz – wysokiej rangi mistrz budowlany
2023.11.14

Zbiory Domu Wiedemanna powiększyły się o pozycję książkową, która okazała się nie lada rarytasem. Mowa o historycznym opracowaniu gdańskiego szpitala przy ul. Łąkowej – St. Marien-Krankenhaus (dzisiejszy Dwór Uphagena). Oprócz niezaprzeczalnej wartości historycznej publikacji, ...