Krótka 6

historia

Pruszczańska instytucja: Kasa Oszczędnościowa
2022.03.18
Wśród reklam znajdujących się na łamach „Prauster Anzeiger” pojawiały się ogłoszenia dotyczące ważniejszych obiektów i instytucji na terenie Pruszcza. Jedna z nich przedstawiała ofertę Kasy Oszczędnościowej Powiatu Gdańsk Wyżyny. Jej główna siedziba znajdowała się w Gdańsku przy ulicy Hundegasse 55 (obecna Ogarna), a oddziały w Oliwie przy ulicy Markt 18, Oruni przy Hauptstrasse 22, wreszcie w Pruszczu [według „Kroniki wsi Pruszcz” W. Hoffmana otwarty 10 sierpnia 1894 r.] przy ulicy Am Markt 2 (czyli obecnej Krótkiej). Kasa gwarantowała korzystne oprocentowanie, konta oszczędnościowe oraz lokaty na rachunku bieżącym, urzędowy depozyt dla mienia komunalnego, kredyty pod zastaw i poręczenie oraz przechowywanie papierów wartościowych i zarządzanie nimi, a także skrytki depozytowe do wynajęcia w Gdańsku, Oliwie i Pruszczu.
Po wojnie lokalne tradycje bankowe kontynuuje Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, założony w 1946 roku.

zobacz także

Zbiory Domu Wiedemanna stale rosną
2023.09.29

Ostatnio powiększyły się o kilka eksponatów, uzupełniając tym sposobem zbiory, związane z wystawą „Pora pić”, poświęconą historii picia trunków i ich opakowaniom, na terenie Gdańska i okolic. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko w samym Pruszczu, ale także ...


Wykład o “Architekturze niechcianej…”
2023.09.29

Powoli żegnamy się z "Architekturą niechcianą..." na naszej sali wystaw czasowych. Dobrą okazją do zgłębienia tematu będzie wykład Marka Kozłow, który odbędzie się: 5 października, o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy! ...


ZSO nr 1 z wizytą na wystawie
2023.09.22

Dziś z wizytą w Domu Wiedemanna Liceum Ogólnokształcące nr 1 przy ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim, na wystawie „Architektura niechciana…” Dziękujemy klasom 1a, 1b, 1c i 4b za zainteresowanie i uwagę podczas lekcji historii przygotowanej przez Magdalenę Barganowską-Olbryś, współa...