Krótka 6

aktualności

Dawna poczta
2021.04.12

Kartki pocztowe, listy, druki urzędowe. Korespondencja pocztowa przechodząca przed wojną przez urzędy pocztowe w Pruszczu Gdańskim to bardzo cenne źródło wiadomości tak o mieście, jak i najbliższej okolicy, dla których Pruszcz był centrum pocztowym. Warto w tym miejscu przypomnieć, że najstarsza poczta mieściła się niegdyś na terenie dworca a największa – do 1945 roku, przy dawnym rynku, w okolicach dzisiejszej ulicy Krótkiej. Tam, gdzie obecnie jest sklep metalowy. Pierwszy powojenny urząd pocztowy także mieścił się przy dworcu. Dopiero potem został przeniesiony na posesję przy ulicy Chopina.

zobacz także

Zbiory Domu Wiedemanna stale rosną
2023.09.29

Ostatnio powiększyły się o kilka eksponatów, uzupełniając tym sposobem zbiory, związane z wystawą „Pora pić”, poświęconą historii picia trunków i ich opakowaniom, na terenie Gdańska i okolic. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko w samym Pruszczu, ale także ...


Wykład o “Architekturze niechcianej…”
2023.09.29

Powoli żegnamy się z "Architekturą niechcianą..." na naszej sali wystaw czasowych. Dobrą okazją do zgłębienia tematu będzie wykład Marka Kozłow, który odbędzie się: 5 października, o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy! ...


ZSO nr 1 z wizytą na wystawie
2023.09.22

Dziś z wizytą w Domu Wiedemanna Liceum Ogólnokształcące nr 1 przy ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim, na wystawie „Architektura niechciana…” Dziękujemy klasom 1a, 1b, 1c i 4b za zainteresowanie i uwagę podczas lekcji historii przygotowanej przez Magdalenę Barganowską-Olbryś, współa...