Krótka 6

historia

Dobra pruszczańska architektura
2021.04.06
Pisząc o architekturze Pruszcza Gdańskiego nie możemy myśleć wyłącznie o budynkach starszych. Obraz naszego miasta tworzą także (w wielu przypadkach przejmują nawet funkcje dominującą) realizacje nowsze i najnowsze. Nie chcemy się pastwić nad przykładami budynków, architektonicznie nieudanych. W realizacjach ostatnich dwóch dziesięcioleci przeważają koncepcje „bezpieczne”, typowa architektura „osiedlowa”, ale też „pasażowa”.
Nie oznacza to, że nie ma w Pruszczu Gdańskim przykładów udanych, żeby nie powiedzieć doskonałych. Jedną z takich realizacji, naszym zdaniem najlepszej w ostatnich latach, jest budynek mieszkalny przy ulicy Grota Roweckiego 21.
Modernistyczna bryła budynku nawiązuje do najlepszych tradycji Bauhausu lat 20-tych i 30-tych, ale także przedwojennego obrazu Gdyni. Hans Bellman, wybitny designer Bauhausu, głosił, że estetyka wynika z naturalnych potrzeb użytkowych człowieka, i stąd biorą się, widoczne także w omawianym przykładzie; prosta forma, zredukowana do funkcji, jakie winien spełniać, według modernistycznych założeń, budynek mieszkalny. Założenia te realizowane były w omawianym budynku bardzo konsekwentnie. W szczególności proporcje balkonów i okien. Ponadto architekci zadbali też o to, by budynek korespondował z najbliższymi obiektami. Bryła budynku i jej dominujące linie korespondują z sąsiednim budynkiem sklepu. Jest to w przypadku naszego miasta, sytuacja absolutnie wyjątkowa.
Marzy nam się, by realizacje w przyszłości zakładały podobne założenia. Żywimy także nadzieję, że wywieszone na budynku banery reklamowe maja charakter tymczasowy.

zobacz także

Zbiory Domu Wiedemanna stale rosną
2023.09.29

Ostatnio powiększyły się o kilka eksponatów, uzupełniając tym sposobem zbiory, związane z wystawą „Pora pić”, poświęconą historii picia trunków i ich opakowaniom, na terenie Gdańska i okolic. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko w samym Pruszczu, ale także ...


Wykład o “Architekturze niechcianej…”
2023.09.29

Powoli żegnamy się z "Architekturą niechcianą..." na naszej sali wystaw czasowych. Dobrą okazją do zgłębienia tematu będzie wykład Marka Kozłow, który odbędzie się: 5 października, o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy! ...


ZSO nr 1 z wizytą na wystawie
2023.09.22

Dziś z wizytą w Domu Wiedemanna Liceum Ogólnokształcące nr 1 przy ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim, na wystawie „Architektura niechciana…” Dziękujemy klasom 1a, 1b, 1c i 4b za zainteresowanie i uwagę podczas lekcji historii przygotowanej przez Magdalenę Barganowską-Olbryś, współa...