Krótka 6

historia

Henryk Kleinzeller 1939-2016
2021.05.18
Henryk Kleinzeller
9 maja mija piąta rocznica śmierci Henryka Kleinzellera. Postaci równie wybitnej, co skromnej. Stąd też jego zasługi nie stały się jak dotąd wiedzą powszechną Pruszczan. A dorobek Pana Henryka jest imponujący i warty należytej pamięci.

Nauczyciel, informatyk, harcerz, a przede wszystkim pasjonat archeologii. Absolwent pruszczańskiego liceum ogólnokształcącego nr 1, z wykształcenia pedagog i informatyk. Od początku charakteryzowały go wielostronne zainteresowania; od astronomii, przez fotografię, harcerstwo, aż po chyba najbardziej umiłowaną pasję, jaką była archeologia. Od lat 60 przemierzał rejon całego powiatu gdańskiego, w poszukiwaniu potencjalnych stanowisk archeologicznych. Był z tym tak skuteczny, że co chwilę zgłaszał takowe do gdańskiego muzeum archeologicznego. Jego wskazówki okazały się być tak cenne, że Henryk Kleinzeller stał się z czasem stałym współpracownikiem muzeum, a jego zadaniem były badania powierzchniowe. W samych latach 70-tych, na terenie powiatu gdańskiego odkrył ponad 150! nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych, z czego najwięcej w samym Pruszczu Gdańskim. Podczas swoich licznych wędrówek bacznie przyglądał się ukształtowaniu terenu, nienaturalnym ich cechom. Mozolnie zdobywał też informacje o planowanych, budowlanych pracach ziemnych oraz terminach ich rozpoczęcia, udając się na wskazane miejsce. W ten sposób odkrył między innymi ślady osady z okresu wpływów rzymskich przy ul. Obrońców Westerplatte, czy też ślady osady z wczesnej epoki żelaza, przy ul. Dąbrowskiego. Nie sposób wymienić tu wszystkie. Pracując jako nauczyciel i instruktor harcerstwa w Straszynie potrafił zarazić swoją pasją młodzież, zabierając ją często na swoje wyprawy. Śmiało można stwierdzić, że bez pracy pana Henryka Kleinzellera dzisiejsza wiedza o starożytnej przeszłości Pruszcza Gdańskiego byłaby znacznie uboższa.
Henryk Kleinzeller był też cenionym tłumaczem. Jako jeden z nielicznych podejmował się tłumaczeń fachowych publikacji z zakresu historii, a także archeologii. Był też tłumaczem ustnym, obsługującym wielu prestiżowych gości, przybywających do Gdańska. Między innymi tłumaczył podczas wizyty wielkiego pisarza o gdańskim rodowodzie, Günthera Grassa, niedługo po tym, jak przyznano mu literacką Nagrodę Nobla.

zobacz także

Dwór w Będzieszynie w całej okazałości!
2023.03.28

Pozostałości po cegielni, dawny park, a co z dworem? Przez wiele lat nie było wiadomo jak wygląda. Dziś prezentujemy w całej okazałości, z obu stron, pocztówkę prezentującą dwór w Będzieszynie. Według jej właściciela, Pana Adama, pasjonata historii z Pruszcza Gdańskiego, który...


Siła Raduni
2023.03.16

Energia odnawialna zaczyna zajmować należne jej miejsce w dyskusji na temat naszej przyszłości energetycznej. Temat nie jest jednak nowy, poruszany był już w roku 1929, w publikacji „Die Freie Stadt Danzig” Fritza Braun i Carla Lange. Artykuł poświęcony był elektrowniom wodny...


Otwarcie wystawy ,,Zaginione Podobozy” w Malborku
2023.03.08

Wczoraj w Muzeum Miasta Malborka wraz z Burmistrzem Miasta Malborka Marek Charzewski i Dyrektorem malborskiego muzeum Tomasz Agejczyk, otworzyliśmy naszą wystawę "Zaginione Podobozy Pruszcz Gdański – Rusocin." Podczas otwarcia okazało się, że choć dotyczy ona Pruszcza Gdańskiego i oko...