Krótka 6

historia

Pruszczański okręg łowiecki
2022.03.30
fot
W czasopiśmie ogłoszeniowym „Kreis- und Anzeige – Blatt Kreis Danziger Höhe“ przeznaczonym dla powiatu Gdańskie Wyżyny umieszczano różnorodne decyzje urzędowe w kwestiach związanych z życiem codziennym ludności. Jedną z ciekawostek były zezwolenia na polowanie na zwierzynę leśną udzielane przez Landrata poszczególnym osobom – był to ówczesny sposób na zachowanie populacji zwierząt bez nadmiernego ich odstrzału (czyli pewnego rodzaju sposób na ochronę przyrody). Udzielano ich najczęściej na okres od grudnia do marca. W miesiącu grudniu 1902 roku takiej zgody udzielono 21 osobom. Byli to przeważnie właściciele ziemscy, posiadacze różnego rodzaju majątków, urzędnicy, leśnicy. Przykładowo posiadacz dóbr w Pruszczańskiej Wsi Krüger otrzymał pozwolenie na polowanie ważne jedynie od 2 grudnia do 4 grudnia 1902. Inni mieszkańcy okolic Pruszcza otrzymali je na dłuższy czas np. R. von Tiedemann z Rusocina od 15 grudnia 1902 do 14 grudnia 1903 roku. Tego rodzaju zezwolenia otrzymali również: Bieler z Jankowa, Meyer z Rotmanki, Brotzki z Trąbek Wielkich, Schmidt z Rusocina i inni.
Kwestia polowań pojawiła się również na łamach gazety „Prauster Anzeiger” w dziale ogłoszeń dotyczących również życia codziennego. Wśród nich znalazło się następujące ogłoszenie datowane na 27 kwietnia 1921 roku: Dzierżawca gminnego obwodu łowieckiego Pruszcz, pan Ernst Stangneth, mistrz rzeźnicki, złożył wniosek o przeniesienie praw do polowania na swojego ojca, Johannesa Stangnetha, mistrza rzeźnickiego, który wyraził zgodę. Każdy członek organizacji myśliwskiej mógł zgłosić sprzeciw wobec tego postanowienia w formie pisemnej do zarządcy okręgu łowieckiego, którym był wójt gminy i autor słynnej pruszczańskiej kroniki W. Hoffmann.

zobacz także

Zbiory Domu Wiedemanna stale rosną
2023.09.29

Ostatnio powiększyły się o kilka eksponatów, uzupełniając tym sposobem zbiory, związane z wystawą „Pora pić”, poświęconą historii picia trunków i ich opakowaniom, na terenie Gdańska i okolic. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko w samym Pruszczu, ale także ...


Wykład o “Architekturze niechcianej…”
2023.09.29

Powoli żegnamy się z "Architekturą niechcianą..." na naszej sali wystaw czasowych. Dobrą okazją do zgłębienia tematu będzie wykład Marka Kozłow, który odbędzie się: 5 października, o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy! ...


ZSO nr 1 z wizytą na wystawie
2023.09.22

Dziś z wizytą w Domu Wiedemanna Liceum Ogólnokształcące nr 1 przy ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim, na wystawie „Architektura niechciana…” Dziękujemy klasom 1a, 1b, 1c i 4b za zainteresowanie i uwagę podczas lekcji historii przygotowanej przez Magdalenę Barganowską-Olbryś, współa...