Krótka 6

historia

Pruszczański okręg łowiecki
2022.03.30
fot
W czasopiśmie ogłoszeniowym „Kreis- und Anzeige – Blatt Kreis Danziger Höhe“ przeznaczonym dla powiatu Gdańskie Wyżyny umieszczano różnorodne decyzje urzędowe w kwestiach związanych z życiem codziennym ludności. Jedną z ciekawostek były zezwolenia na polowanie na zwierzynę leśną udzielane przez Landrata poszczególnym osobom – był to ówczesny sposób na zachowanie populacji zwierząt bez nadmiernego ich odstrzału (czyli pewnego rodzaju sposób na ochronę przyrody). Udzielano ich najczęściej na okres od grudnia do marca. W miesiącu grudniu 1902 roku takiej zgody udzielono 21 osobom. Byli to przeważnie właściciele ziemscy, posiadacze różnego rodzaju majątków, urzędnicy, leśnicy. Przykładowo posiadacz dóbr w Pruszczańskiej Wsi Krüger otrzymał pozwolenie na polowanie ważne jedynie od 2 grudnia do 4 grudnia 1902. Inni mieszkańcy okolic Pruszcza otrzymali je na dłuższy czas np. R. von Tiedemann z Rusocina od 15 grudnia 1902 do 14 grudnia 1903 roku. Tego rodzaju zezwolenia otrzymali również: Bieler z Jankowa, Meyer z Rotmanki, Brotzki z Trąbek Wielkich, Schmidt z Rusocina i inni.
Kwestia polowań pojawiła się również na łamach gazety „Prauster Anzeiger” w dziale ogłoszeń dotyczących również życia codziennego. Wśród nich znalazło się następujące ogłoszenie datowane na 27 kwietnia 1921 roku: Dzierżawca gminnego obwodu łowieckiego Pruszcz, pan Ernst Stangneth, mistrz rzeźnicki, złożył wniosek o przeniesienie praw do polowania na swojego ojca, Johannesa Stangnetha, mistrza rzeźnickiego, który wyraził zgodę. Każdy członek organizacji myśliwskiej mógł zgłosić sprzeciw wobec tego postanowienia w formie pisemnej do zarządcy okręgu łowieckiego, którym był wójt gminy i autor słynnej pruszczańskiej kroniki W. Hoffmann.

zobacz także

Dwór w Będzieszynie w całej okazałości!
2023.03.28

Pozostałości po cegielni, dawny park, a co z dworem? Przez wiele lat nie było wiadomo jak wygląda. Dziś prezentujemy w całej okazałości, z obu stron, pocztówkę prezentującą dwór w Będzieszynie. Według jej właściciela, Pana Adama, pasjonata historii z Pruszcza Gdańskiego, który...


Siła Raduni
2023.03.16

Energia odnawialna zaczyna zajmować należne jej miejsce w dyskusji na temat naszej przyszłości energetycznej. Temat nie jest jednak nowy, poruszany był już w roku 1929, w publikacji „Die Freie Stadt Danzig” Fritza Braun i Carla Lange. Artykuł poświęcony był elektrowniom wodny...


Otwarcie wystawy ,,Zaginione Podobozy” w Malborku
2023.03.08

Wczoraj w Muzeum Miasta Malborka wraz z Burmistrzem Miasta Malborka Marek Charzewski i Dyrektorem malborskiego muzeum Tomasz Agejczyk, otworzyliśmy naszą wystawę "Zaginione Podobozy Pruszcz Gdański – Rusocin." Podczas otwarcia okazało się, że choć dotyczy ona Pruszcza Gdańskiego i oko...