Krótka 6

historia

Pięć ciekawych tablic na krótkiej 6
2021.04.06

Z zakamarków Referatu Gospodarki Komunalnej UM w Pruszczu Gdańskim wydobyliśmy pięć tablic wiszących do 1989 roku na budynkach urzędowych w Pruszczu Gdańskim.

Wśród nich prawdziwy rodzynek – tablicę lokalnej komórki Frontu Jedności Narodu (FJN), czyli instytucji społeczno – politycznej, obejmująca koalicyjne partie polityczne, rządzące PRL, czyli nadrzędną – PZPR i jej fasadowe przybudówki – ZSL i SD, oraz reżimowe związki zawodowe i inne organizacje społeczne. FJN działał do 1956 roku pod nazwą Front Narodowy. W 1983 roku został zaś rozwiązany, a w jego miejsce powołano „Wojenny” Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON). FJN miał monopol na zgłaszanie kandydatów do wyborów lokalnych i parlamentarnych. Sprawował też patronat nad ogólnopolskimi oraz lokalnymi akcjami społecznymi. Miał być „wyrazem wspólnoty interesów, dążeń i poglądów całego społeczeństwa polskiego, klasy robotniczej, chłopstwa oraz inteligencji”. Tablica wisiała na budynku dzisiejszego Urzędu Miasta, przed 1989 rokiem, mieściła się tutaj miejska komórka PZPR.

Kolejna ciekawa tablica, to „Miejska Rada Narodowa”, wiszący na dawnym budynku urzędu przy ulicy Chopina 12, w którym znajdował się niegdyś urząd miasta. Był to terenowy organ władzy państwowej w PRL wzorowany na [sawiét-ach], czyli sowieckich lokalnych radach administracyjnych. Przy okazji trafiły się nam także pozbawione korony, PRL-owskie orły. Niestety, nikt na odwrocie nie napisał, z których ścian zostały zdjęte.

zobacz także

Zbiory Domu Wiedemanna stale rosną
2023.09.29

Ostatnio powiększyły się o kilka eksponatów, uzupełniając tym sposobem zbiory, związane z wystawą „Pora pić”, poświęconą historii picia trunków i ich opakowaniom, na terenie Gdańska i okolic. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko w samym Pruszczu, ale także ...


Wykład o “Architekturze niechcianej…”
2023.09.29

Powoli żegnamy się z "Architekturą niechcianą..." na naszej sali wystaw czasowych. Dobrą okazją do zgłębienia tematu będzie wykład Marka Kozłow, który odbędzie się: 5 października, o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy! ...


ZSO nr 1 z wizytą na wystawie
2023.09.22

Dziś z wizytą w Domu Wiedemanna Liceum Ogólnokształcące nr 1 przy ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim, na wystawie „Architektura niechciana…” Dziękujemy klasom 1a, 1b, 1c i 4b za zainteresowanie i uwagę podczas lekcji historii przygotowanej przez Magdalenę Barganowską-Olbryś, współa...