Krótka 6

historia

Prauster Anzieger- przegląd prasy
2022.02.16

14 lutego 1922 roku to ważna data w historii Wolnego Miasta Gdańska. To właśnie wtedy, podczas rozpoczętych tego dnia rozmów Polsko – Gdańskich, zdecydowano, że choć w zasadzie jest to niepotrzebne, zarówno Polska, jak Wolne Miasto utrzymają kontrolę graniczną. Zniesiono za to granicę gospodarczą, wcielając WMG do polskiego obszaru celnego, uwolniono przejazd drogami, oraz zlikwidowano bariery w handlu solą, ustalając specjalne kontyngenty. Polacy unormowali też warunki bardzo ważnego dla Polski obrotu cukrem.
Mimo wagi tych spraw, do Pruszcza Gdańskiego docierały jedynie ich dalekie echa. Samorząd żył bowiem innymi, swoimi problemami. Jak dowiadujemy się z gazety Prauster Anzieger, dużo działo się na przykład na posiedzeniu Rady Gminy.
Ważnym wydarzeniem było wprowadzenie kupca Emila Willera w miejsce nauczyciela Kucka, który opuścił szkołę z powodu wyjazdu do Niemiec. Uregulowano też wynagrodzenie urzędników gminnych, oraz wybrano protestanckiego radcę na Urząd do Spraw Sierot na miejsce zmarłego Reinicke.
Bardzo dużo miejsca poświęcono bezrobotnym. Poszczególnymi punktami rady było:
– Uznanie Rady Bezrobotnych wybranej w dniu dzisiejszym za mogącą uczestniczyć z głosem decydującym we wszystkich posiedzeniach Komisji Opieki Społecznej dla Bezrobotnych.
– Ustanowienie dwóch członków Rady Bezrobotnych miało uczestniczyć w zebraniach koła łowieckiego.
– Zebranie Bezrobotnych zaproponowało, aby Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie jednorazowej dotacji w wysokości 400 Mk dla osób bezrobotnych.
Po uregulowaniu bieżących spraw, dotyczących bezrobotnych, zajęto się ewentualnym remontem budynku mieszczącego magistrat, oraz sprawami konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego. Tym żył Pruszcz Gdański zimą 1922 roku.

zobacz także

Otwarcie wystawy “Wysłodki Wybrane”
2022.11.26

WYSŁODKI WYBRANE czyli piątek z nowoczesną sztuką wykonaną w starodawnej technice - tempery jajowej, specjalność Rity Staszulonok. Obecnie jedno z najmocniejszych nazwisk w trójmiejskim świecie sztuki. Lekkość motywu zachwyca od pierwszego obrazu, w połączeniu z przyjaźnie kobiecą...


plakat
„Wysłodki wybrane” Rita Staszulonok
2022.11.16

„Wysłodki wybrane” pełne znaczeń od 25.11.2022 r. w Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim. Rita Staszulonok to jedna z najnowszych, a zarazem najbardziej dynamicznych gwiazd pomorskiej sceny artystycznej. Teraz zaświeci nam w mieście z którym zdecydowała się związać – w...


Wyróżnienie dla Domu Wiedemanna!
2022.11.16

W poniedziałek wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków dr Jarosław Sellin, oraz dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska, wręczyli nagrody i wyróżnienia w prestiżowym konkursie „Zabytek Zadbany”. W gronie wyróżniony...