Krótka 6

historia

Prauster Anzieger- przegląd prasy
2022.02.16

14 lutego 1922 roku to ważna data w historii Wolnego Miasta Gdańska. To właśnie wtedy, podczas rozpoczętych tego dnia rozmów Polsko – Gdańskich, zdecydowano, że choć w zasadzie jest to niepotrzebne, zarówno Polska, jak Wolne Miasto utrzymają kontrolę graniczną. Zniesiono za to granicę gospodarczą, wcielając WMG do polskiego obszaru celnego, uwolniono przejazd drogami, oraz zlikwidowano bariery w handlu solą, ustalając specjalne kontyngenty. Polacy unormowali też warunki bardzo ważnego dla Polski obrotu cukrem.
Mimo wagi tych spraw, do Pruszcza Gdańskiego docierały jedynie ich dalekie echa. Samorząd żył bowiem innymi, swoimi problemami. Jak dowiadujemy się z gazety Prauster Anzieger, dużo działo się na przykład na posiedzeniu Rady Gminy.
Ważnym wydarzeniem było wprowadzenie kupca Emila Willera w miejsce nauczyciela Kucka, który opuścił szkołę z powodu wyjazdu do Niemiec. Uregulowano też wynagrodzenie urzędników gminnych, oraz wybrano protestanckiego radcę na Urząd do Spraw Sierot na miejsce zmarłego Reinicke.
Bardzo dużo miejsca poświęcono bezrobotnym. Poszczególnymi punktami rady było:
– Uznanie Rady Bezrobotnych wybranej w dniu dzisiejszym za mogącą uczestniczyć z głosem decydującym we wszystkich posiedzeniach Komisji Opieki Społecznej dla Bezrobotnych.
– Ustanowienie dwóch członków Rady Bezrobotnych miało uczestniczyć w zebraniach koła łowieckiego.
– Zebranie Bezrobotnych zaproponowało, aby Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie jednorazowej dotacji w wysokości 400 Mk dla osób bezrobotnych.
Po uregulowaniu bieżących spraw, dotyczących bezrobotnych, zajęto się ewentualnym remontem budynku mieszczącego magistrat, oraz sprawami konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego. Tym żył Pruszcz Gdański zimą 1922 roku.

zobacz także

Wystawa “Zanim powstał SMS…” w UG
2023.11.23

JUŻ JEST! Na Wydziale Historycznym UG można oglądać wystawę "Zanim powstał SMS: bilet wizytowy i związany z nim obyczaj", czyli butikowo-lifestylowy projekt Dawny Pruszcz Dom Wiedemanna - Krótka 6 . Podczas otwarcia wystawy, w ramach cyklu "Piątek na Historycznym", krótki autorski wykła...


Odyseja z okiem
2023.11.23

O absurdach służby zdrowia trudno jeszcze cokolwiek napisać... Ale szkoda byłoby pozbawić Państwa pysznej historii, jaka przydarzyła się jednemu z pracowników pruszczańskich zakładów pracy, opisanej w "Dzienniku Bałtyckim" dokładnie 60 lat temu (wydanie: Niedziela 17 i poniedziałek...


Firma Johannes Schulz – wysokiej rangi mistrz budowlany
2023.11.14

Zbiory Domu Wiedemanna powiększyły się o pozycję książkową, która okazała się nie lada rarytasem. Mowa o historycznym opracowaniu gdańskiego szpitala przy ul. Łąkowej – St. Marien-Krankenhaus (dzisiejszy Dwór Uphagena). Oprócz niezaprzeczalnej wartości historycznej publikacji, ...