Krótka 6

historia

TECHMET i FAM – od przybytku głowa boli
2023.07.18
Niemal dokładnie 60 lat temu władze centralne, ku przerażeniu powiatowych i miejskich działaczy partyjnych, podjęły decyzję o wybudowaniu w Pruszczu dwóch dużych zakładów przemysłowych, które to miałyby ostatecznie zmienić dotychczasowy charakter miasta przetwórstwa rolnego. Mowa tu o słynnym TECHMECIE (Przedsiębiorstwie sprzętu technicznego) i FAMie (Fabryce Maszyn i Aparatury Mleczarskiej). Każdy z tych zakładów miał dać pracę około 400 osobom. I w tym problem.
Dziesięciotysięczny Pruszcz nie dysponował odpowiednimi zasobami, głównie mężczyzn, mogących stanowić tak pokaźne załogi ww. zakładów. Problem zauważyli również dziennikarze „Dziennika Bałtyckiego”, poświęcając tej kwestii obszerniejszy artykuł. Przytaczana jest w nim wypowiedź jednego z przedstawicieli władz powiatu, ciekawie charakteryzującej pruszczański rynek pracy: „Do pracy w Pruszczu już teraz dojeżdżają pełne dwa pociągi ludzi. A jak będzie dalej, może następne dwa pociągi?”. Dyrekcje większych zakładów Trójmiasta od dawna penetrowały tereny na Kociewiu i Kaszubach, by zapewnić ręce gotowe do pracy. Na rynku w Kościerzynie co ranek ustawiały się autokary, dowożące pracowników do Stoczni Gdańskiej. Autor tekstu miał już wizję następnych dwóch, tym razem pruszczańskich autobusów dla załóg Techmetu i Famu.
Sytuacja braku kadry do pracy była na tyle poważna, że dyrekcje Techmetu i Famu, które miały już niewiele czasu na skompletowanie załóg, poważnie podchodziły do koncepcji zatrudniania kobiet, na tych stanowiskach, na które pozwalały ówczesne przepisy pracy.
Przyciągnięcie pracowników wizją przydziału mieszkań było o tyle nierealne, że właśnie w Pruszczu występował głód budownictwa mieszkaniowego, który nie mógł znaleźć rozwiązania już od kilkunastu lat.
Tak więc początek zakładów, które w późniejszych latach na trwałe wpisały się w krajobraz miasta, nie należał do najłatwiejszych. Permanentny brak rąk do pracy w Trójmieście, ale też w Pruszczu pozostał jeszcze na wiele lat jedną z większych bolączek.
Fotografie przedstawiają budynki mieszczące dawniej siedziby FAM-u i Techmetu.

zobacz także

Zbiory Domu Wiedemanna stale rosną
2023.09.29

Ostatnio powiększyły się o kilka eksponatów, uzupełniając tym sposobem zbiory, związane z wystawą „Pora pić”, poświęconą historii picia trunków i ich opakowaniom, na terenie Gdańska i okolic. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko w samym Pruszczu, ale także ...


Wykład o “Architekturze niechcianej…”
2023.09.29

Powoli żegnamy się z "Architekturą niechcianą..." na naszej sali wystaw czasowych. Dobrą okazją do zgłębienia tematu będzie wykład Marka Kozłow, który odbędzie się: 5 października, o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy! ...


ZSO nr 1 z wizytą na wystawie
2023.09.22

Dziś z wizytą w Domu Wiedemanna Liceum Ogólnokształcące nr 1 przy ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim, na wystawie „Architektura niechciana…” Dziękujemy klasom 1a, 1b, 1c i 4b za zainteresowanie i uwagę podczas lekcji historii przygotowanej przez Magdalenę Barganowską-Olbryś, współa...